Alle nettsidene under ett

Da flytter vi følgende sider til oss: www.idestudior.no www.kafemarked.no www.kaffedoktorn.no De vil heretter være underlagt Kado AS, som avdelinger og ikke som egne bedrifter. Kado og Idestudio finnes også på Instagram