Nye tjenester i Drikk AS

Drikk AS inngår nytt samarbeid snart. Det innebærer nye tjenester for dere, nye innovative løsninger for din bedrift, skole eller tilsvarende. Drikk AS vil tilby tjenester innen mat og drikke løsninger, og vi skal være den fremste innen dette i vårt distrikt. Drikk AS gir dere tjenestene dere […]

DRIKK AS nystartet

Da er vi igang med ny bedrift. All drikke vil heretter selges og distribueres fra denne bedrift. Vi søkte også om støtte fra Innovasjon Norge til utvikling og produksjon, uten at vi fikk godkjent søknaden. Men, vi søker fremdeles støtte til utvikling av både drikke og utstyr for […]