DRIKK AS nystartet

Da er vi igang med ny bedrift. All drikke vil heretter selges og distribueres fra denne bedrift. Vi søkte også om støtte fra Innovasjon Norge til utvikling og produksjon, uten at vi fikk godkjent søknaden. Men, vi søker fremdeles støtte til utvikling av både drikke og utstyr for […]